NADZÓR PEDAGOGICZNY

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Ponieważ nadzór pedagogiczny nad jakością pracy szkoły sprawuje kurator oświaty, zatem standardy jakości pracy szkoły powinny uwzględniać obok standardów we- wnątrzszkolnych także standardy zewnętrzne, tworzące z nimi spójną całość. W związku z tym dyrektor szkoły zobowiązany jest do:planowania, organizowania i przeprowadzania mierzenia ja­kości;dokumentowania sprawowania nadzoru pedagogicznego;inspirowania i wspomagania nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły;tworzenia raportu o jakości pracy szkoły i zapoznania z nim ra­dy pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniow­skiego i innych; opracowania programu rozwoju szkoły z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości;gromadzenia informacji o pracy nauczycieli w celu dokony­wania oceny ich pracy lub ich dorobku zawodowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!