NAJTRAFNIEJSZE OKREŚLENIE

empty chairs in theater

Już choćby ten tylko fakt sprawia, że nie może tu być nawet podjęta próba odnotowania i uzależnienia przemian mechanizmu „wewnętrznego” od adekwatnie rozpoznawanych rodzajów warunków społeczno-historycznych. W świetle powyż­szych uwag najtrafniejszym określeniem omawianego tu przypadku ahistoryzmu wydaje się nazwa: ahistoryzm społeczny. Rozwój wiedzy naukowej, który jest — z intencji twórcy epistemologii genetycz­nej — przedmiotem jej badań, stanowi z naszego punktu widzenia pewną dziedzinę rozwoju społecznego; jest to dziedzina rozwoju społecznej praktyki badawczej wraz z towarzyszącą jej świadomością metodologiczną. Fakt, iż epistemo ogia genetyczna oparta jest na teorii rozwoju inteligencji zakładającej ahistoryzm społecz­ny, czyni zrozumiałym ten stan rzeczy, iż charakteryzuje ją analogiczna perspekty­wa poznawcza.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!