NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI

man and woman sitting on chairs

Przede wszystkim, epistemologia genetyczna zakłada istnienie pewnego aprio­rycznego pierwiastka inherentnie związanego z dowolnymi przekonaniami nor­matywnymi (dotyczącymi poczucia konieczności logiczno-matematycznej) lub opisowymi (przedmiotowymi). Ten aprioryczny element nie reprezentuje wprawdzie „gotowej” wiedzy — jest jedynie niezbędnym warunkiem jej ukonstytuowania się , niemniej założenie to oznacza, że żadne przekonania nie są oparte bezpośrednio na jakkolwiek pojętym doświadczeniu. Wszelkie przekonania przedmiotowe są zaś także i w tym sensie pośrednio tylko oparte na doświadczeniu, że są one „zapośred- niczone” przez umysłowe struktury logiczno-matematyczne. Nie istnieje zatem wiedza składająca się z samych tylko treści doświadczalnych; te ostatnie są od razu ujęte w pewną formę logiczno-matematyczną. Mogą być one następnie wielokrot­nie reorganizowane przez reprezentujące coraz wyższy poziom stałości równowag i wewnętrznej struktury logiczno-matematyczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!