NARZĘDZIA DO EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

a woman and a child

Dla zgromadzenia niezbędnych informacji można posłużyć się ankietą, skierowaną do uczniów i rodziców, oraz arkuszem samo­ocen}’ dla nauczyciela. Niżej przedstawiono wzory narzędzi badawczych.Wychowanie młodego pokolenia jest ważnym wymiarem edu­kacji, której program i system organizacyjny podlega istotnym zmianom. Zmiany w teleologii edukacyjnej przyznają wychowaniu pierwszoplanową rolę w szkole, która winna stać się przyjazna i otwarta dla środowiska. Wychowanie rozumiane jako całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji między osobami zakłada uznanie i afirmację wolności, dzięki której obie strony interakcji mogą ujawniać i urzeczywistniać wobec sie­bie wartości nadające sens ich życiu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!