NIEZDECYDOWANIE POSTAWY

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Niemniej elementy te, świadczące o pewnym niezdecydowaniu postawy Piageta względem tradycyjnej problematyki epistemologicznej i pewnej jego niekonsekwencji, w zasadzie nie wpływają na generalnie opisowy charakter epistemologii genetycznej, świadectwem czego jest fakt, iż na jej gruncie nie można dokonywać wyboru norm i dyrektyw metodologicznych, nie można też w płaszczyźnie normatywnej polemizować z inny­mi teoriami poznania naukowego. Krytyka zespołu norm i dyrektyw metodologicz­nych przeprowadzana z jej punktu widzenia musiałaby ograniczać się do wykazania, iż tego rodzaju normom i dyrektywom nie odpowiada żadna mentalna struktura logiczno-matematyczna, co byłoby kwalifikacją wyraźnie ad hoc; ujmując rzecz w perspektywie diachronicznej, można by wykazywać, że dany zespół nom i dyrektyw jakkolwiek jest historycznie późniejszy od pewnego innego zespołu tego rodzaju, nie reprezentuje jednak wyższego stadium rozwoju z uwagi na to, iż wyrażana przezeń struktura operacyjna nie wywodzi się genetycznie ze struktury leżącej u podstaw owego drugiego zespołu norm i dyrektyw metodolo­gicznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!