OBOK ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Obok ścieżek edukacyjnych będących kontynu­acją tematyki szkoły podstawowej wprowadzone są nowe: edukacja filozoficzna, edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regio­nie; obrona cywilna, edukacja europejska, kultura polska na tle tra­dycji śródziemnomorskiej. Za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym programie nauczania odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, a za ich realizację nauczyciele wszystkich przedmio­tów, którzy do własnego programu włączają odpowiednie treści danej ścieżki. Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć (.Podstawa progra­mowa kształcenia ogólnego).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!