OCENA JAKO INFORMACJA

woman pointing at paper

Ocena ma być infor­macją na temat rozwoju ucznia, a nie tylko subiektywną decyzją nauczyciela, określającą przekonanie uczącego na temat wiedzy czy braków w wiedzy ucznia. Zatem uczeń – zgodnie z nowymi tendencjami w ocenianiu – powinien otrzymać oceną za to, co wie, a nie za to, czego nie wie.Nauczyciel jest zobowiązany do sformułowania wymagań edu­kacyjnych dotyczących nauczanego przedmiotu i poinformowania o nich zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Informacja na ten temat opatrzona musi być opisem sposobów sprawdzania osiągnięć eduka­cyjnych uczniów. Konkludując, można stwierdzić, że ocenianie we- wnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów służy odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu uczeń rozwinął swoją wiedzę, umiejętności oraz postawy w stosunku do tego, co założono i przedstawiono uczniom na początku roku szkolnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!