OCENY Z ZACHOWANIA

person using laptop

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą także oceny z zachowania. Należy ustalić, w jaki sposób odnotowywane będzie zachowanie w poszczególnych sytuacjach, jaki będzie sposób formułowania oce­ny klasyfikacyjnej oraz według jakich procedur będzie ustalana. Należy określić: 1) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania; 2) co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie; 3) jaka jest proce­dura odwoływania się i poprawiania ustalonej oceny. W ramach kla­syfikacji rocznej uczniowie klas I-III otrzymują ocenę opisową z zachowania, a począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, stosuje się w każdej klasie formę i skalę ocen z zachowania określoną w rozporzą­dzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!