OCHRONA ZDROWIA

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Ochronę zdrowia i zwalczanie zagrożeń chorobami cywiliza­cyjnymi oraz patologiami społecznymi, uwzględniające edukację zdrowotną dzieci i młodzieży, inspirujące działania twórcze i wy­chowanie humanistyczne (Cz. Banach, 1997, s. 16-21);rozbudowę i upowszechnianie systemów przekazu informa­cji, uznanych przez kraje rozwinięte za narzędzie politycznej i kultu­rowej władzy, szczególnie nad tymi, którzy z uwagi na niedostatecz­ne wykształcenie nie są w stanie dokonać selekcji, analizy i oceny otrzymanych informacji; migrację ludności, spowodowaną m.in. nierównym rozwojem gospodarczym państw, której skutki bezpośrednio łączą się z funkcjo­nowaniem systemów oświatowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!