ODKŁADAJĄC NA PÓŹNIEJ

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Niektóre z nich są faktycznie istotne, wskazują bowiem na pewne elementy epistemologii genetycznej nie wywodzące się z tradycji pozyty­wistycznej. Odkładając na później rozważenie tego, co dzieli oba systemy, przyznaj­my, że generalnie rzecz biorąc Millowskie rozwiązanie problemu statusu norm lo­gicznych (czy ogólniej – poznawczych) bliskie jest propozycji myśliciela szwajcar­skiego, który normy werbalizowane przez logikę ujmuje jako elementy świadomości podmiotu epistemicznego, które z przedmiotowego punktu widzenia okazują się być umysłowymi strukturami logiczno-matematycznymi, determinującymi przebieg procesów poznawczych dowolnego, indywidualnego podmiotu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!