OKREŚLONA ZMIANA WIEDZY

selective focal photo of crayons in yellow box

Wiedza naukowa — w swym rozwoju — ulega ciągłym przemianom ilościowo- -jakościowym, które są skutkiem stałego przeorganizowywania składników wiedzy dotychczasowej i pewnych nowych elementów, według nowych zasad logiczno-ma­tematycznych, wyznaczających nowy sposób organizacji treści składających się na ową wiedzę. Określona zmiana wiedzy przedmiotowej nie jest wymuszona przez doświadczenie; doświadczenie fizyczne nie ma bowiem wpływu na tego rodzaju przemiany; te ostatnie zdeterminowane są ramowo przez „naturalny” rozwój struktur logiczno-matematycznych leżących u podstaw systemów wiedzy formalnej i przed­miotowej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!