PLAN DZIAŁANIA

a woman and a child

Plan działania, czyli program wyznaczający harmonogram kon­kretnych działań i określający odpowiedzialność za ich realizację;monitorowanie, czyli zaplanowany sposób postępowania po­zwalający sprawdzić, czy występują określone dla standardu wskaź­niki i jaki poziom osiągnięto w odniesieniu do przyjętych kryteriów sukcesu;ewaluacja i programowanie rozwoju jako nieodłączne czyn­ności każdej fazy procesu rozwoju.Zgodnie z przyjętą procedurą w planie rozwoju szkoły należy uwzględnić różne obszary, m. in.: (1) koncepcję pracy szkoły; (2) zarządzanie i organizację; (3) wychowanie i opiekę; (4) kształcenie, które następnie poddaje się mierzeniu jakości. Coraz wyższe wskaźniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!