PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Po ukończeniu szkoły zawodowej uczeń może kontynuować naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym, przygotowującym do egzami­nu maturalnego. W liceum profilowanym kształcenie odbywa się w dwóch obsza­rach: kształcenie ogólne i kształcenie profilowane. Profilowanie ma umożliwić wspieranie uczniów w możliwie trafnym wyborze ich dalszej drogi edukacyjnej i ułatwienie realizacji zamierzeń. W celu umożliwienia uczniom kandydowania na wybrany przez siebie kie­runek studiów proponuje się tworzenie profili akademickich, których kształt wynika z kierunków kształcenia oferowanych przez szkoły wyższe i z wymagań wstępnych tych szkół.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!