POCHODNA CELÓW KSZTAŁCENIA

empty chairs in theater

Pochodną celów kształcenia o charakterze ogólnym oraz uszcze­gółowionym są treści kształcenia, stanowiące programy nauczania- uczenia się. Konieczność zmian w treściach kształcenia ogólnego to jedno z najważniejszych zadań współczesnej edukacji szkolnej. De­cydują one w znacznym stopniu o strukturze, poziomie i stopniu nowoczesności edukacji. O    zakresie i dynamice przemian w treściach kształcenia decydują m.in.: eksplozja informacyjna, zmiana struktury kwalifikacji i mobil­ności zawodowej, rozwój środków przekazu informacji, wzrost roli nauki i nowoczesnej techniki.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!