POJMOWANIE PRAW LOGIKI

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Generalnie jednak indywidualizm metodologiczny obu systemów znajduje swój wyraz nie tylko w indy- widualistyczno-psychologicznym pojmowaniu „praw logiki”, czyli pewnego trzonu nomotetycznego potocznego doświadczenia społecznego i społecznej świadomości metodologicznej. Najdobitniejszym bodaj jego wskaźnikiem w epistemologii gene­tycznej jest próba wyjaśnienia historycznego procesu rozwoju nauki przez odwołanie się do procesów myślowych rozgrywających się na poziomie nieświadomym w umy­słach wybitnych uczonych i do psychologicznego mechanizmu równoważer ia się umysłowych struktur logiczno-matematycznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!