POŁĄCZENIE PROCESÓW

man and woman sitting on chairs

Wlazło proponuje połączenie procesu rozwoju organizacyjne­go szkoły z mierzeniem jakości jej pracy, które ma służyć jej roz­wojowi organizacyjnemu. W tym celu projektuje 14 etapów działań:dostrzeganie potrzeby zmian, która może wynikać z: (1) za­istniałych problemów, np. wychowawczych; (2) sprecyzowania oczekiwań klientów szkoły; (3) wstępnej diagnozy pracy szkoły do­konanej przez radę pedagogiczną, dyrektora, wizytatora;rozpoznanie, polegające na: (1) ustalaniu przyczyn obecnego stanu rzeczy; (2) zebraniu istotnych informacji z wielu źródeł; (3) dokonanie zbiorczej oceny stanu rzeczy przez powołany zespół ste­rujący zmianą; (4) wybór najważniejszych problemów, które wyma­gają rozwiązania;określenie celów, pożądanych efektów wprowadzanych zmiin: uchwała rady pedagogicznej dotycząca opracowanej diagno­zy i projektu zamierzeń pedagogicznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!