POSTAWIENIE DIAGNOZY

MacBook Pro near white open book

Można postawić diagnozę, że m. in. w tym celu powołuje on hipotezę o nieświado­mym charakterze myślenia, której z uwagi na zakładany paralelizm psychofizyczny nie można interpretować neurofizjologicznie: nieświadome struktury łogiczno-matematyczne są Piagetowskimi odpowiednikami systemów świadomości społecznej.Powyższe rozważania wskazują wyraźnie, że według Piageta niezbywalnym pro­blemem wszelkiej teorii poznania jest psychologiczny problem genezy wiedzy prawo­mocnej. Uwzględniając sugestię Kmity, że przy relatywizacji problemu genezy wiedzy do relacji zachodzącej między indywidualnym podmiotem a przedmiotem poznania, w zasadzie formułuje się dwa różne problemy, z których jeden dotyczy kontekstu odkrycia, drugi zaś kontekstu uzasadniania.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!