POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

man and woman sitting on chairs

Szkoła ceni wysoki poziom osiągnięć uczniów, traktuje mło­dego człowieka całościowo, uczy twórczego, odkrywczego myślenia, daje możliwość poznania mechanizmów rządzących rzeczywistością, pojmowaną globalnie;Szkoła monitoruje i analizuje wyniki swojej pracy;Szkoła jest nowocześnie administrowana;Szkoła samodzielnie opracowuje program edukacyjny i pro­gram wychowawczy;Szkoła respektuje standardy krajowe oraz potrzeby edukacyjne środowiska;Szkoła doskonali proces nauczania-uczenia się, a w realizacji programów stosuje różnorodne metody nauczania; W szkole podejmowana jest współpraca rady pedagogicznej, dyrekcji i rodziców w zakresie jej rozwoju organizacyjnego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!