PRACA NAD BUDOWANIEM PROGRAMU

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

W celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej szkoły na leży: (1) zbadać stan i potrzeby wszystkich podmiotów edukacyjnych; (2) doprowadzić do współpracy osób odpowiedzialnych za pcziom funkcjonowania szkoły; (3) zbudować zespół wychowawczy z ogółu nauczycieli i doprowadzić do partnerskiej współpracy między róż­nymi podmiotami oddziaływań wychowawczych; (4) wypracować system wsparcia zadań wychowawczych szkoły. Praca nad budowaniem programu wychowawczego szkoły powinna być poprzedzona wnikliwą diagnozą sytuacji wycho­wawczej w szkole.Należy rozpoznać poglądy i postawy nauczy­cieli wobec wychowania, dotychczasową koncepcję wychowania przyjętą w szkole, poziom realizacji zadań wychowawczych, spo­soby diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowaw­czych oraz metody analizy trudności wychowawczych i oceny realizacji przyjętych zadań.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!