PRIORYTETY W ZAKRESIE WYCHOWANIA

red apple fruit on four pyle books

Do priorytetów w zakresie wychowania zaliczono: pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szer­szej społeczności,kształtowanie etyki pracy (Reforma systemu edukacji…, 1998, s. 36-37).Stosunkowo nowym celem w naszym systemie edukacyjnym jest poznawanie siebie, połączone ze skierowaniem uwagi na kształ­towanie u uczniów umiejętności refleksji nad sobą, budowaniem obrazu siebie, bycia w zgodzie z samym sobą i umiejętności funk­cjonowania jako jednostka biologiczna, społeczna, jako twórca i użytkownik techniki i kultury. Nie zajęły jednak odpowiedniego miejsca w strategii reformy aksjologia pedagogiczna i humanistycz­ny system wartości etycznych oraz ideał wielostronnego rozwoju, uwzględniające podstawowe i uniwersalne wartości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!