PRZEKONANIA JEDNOSTKOWEGO POMIOTU

empty chairs in theater

Przekonania jednostkowego podmiotu zyskują walor wiedzy prawomocnej dzięki zastosowaniu przezeń w akcie poznawczym odpo­wiednich norm logiczno-matematycznych (w szerokim, Piagetowskim sensie tego terminu), reprezentujących zrównoważone wewnętrznie, tj. odpowiednio zaawanso­wane rozwojowo umysłowe struktury logiczno-matematyczne, wypracowane drogą mechanizmu wskazanego w (a).Ponieważ na gruncie strukturalizmu genetycznego pytanie o genezę wiedzy prawomocnej jest równocześnie pytaniem o rozwój tego typu wiedzy, podane tu pytania należy tak właśnie rozumieć — jako uwzględniające m. in. jakościowe zmiany w obrębie: (i) zespołu przekonań akceptowanych w kolejnych odcinkach czasu T przez jednostkowy podmiot poznający, (ii) zespołu norm logiczno-mate­matycznych, które podmiot jednostkowy respektuje w kolejnych odcinkach czasu T.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!