PRZEMIANY SPOŁECZNE

man and woman sitting on chairs

Przemian społecznych, kulturowych i edukacyjnych w świecie, których istotę i kierunek określano w raportach Klubu Rzymskiego (J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, 1982; E. Faure, 1975) i tzw. Białej Księdze Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie przypisuje się w nich:zmienności współczesnego świata, globalizacji kultury, edu­kacji, nauki, ekonomii;ideom wnoszonym przez współczesne nurty światopoglądo­we (postmodernizm, ekologizm, feminizm);ewolucji tożsamości współczesnej pedagogiki oraz instytucji edukacyjnych;elementom wiedzy i umiejętności egzystencjalnych i zawo­dowych, które wyznaczają kompetencje cywilizacyjne człowieka;przygotowaniu do życia w warunkach mieszania się kultur, nacji, systemów wartości (wychowanie międzykulturowe);priorytetom i potrzebom konkretnego kraju;orientacji na współczesne problemy świata, rozumienie go i umiejętność działania w nim; standardom i normom międzynarodowym, które służą wza­jemnemu porozumiewaniu się, współpracy i dialogowi.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!