PRZEMIANY W OŚWIACIE

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Przemiany w oświacie są przede wszystkim reakcją na ogólniej­sze zjawiska, jakie występują w procesie transformacji ustrojowej, gdyż oświata jest zawsze częścią ogólnego ładu społecznego i ład ten odzwierciedla, współtworzy oraz utrwala (J. Szczepański, 1989). Dlatego też lata dziewięćdziesiąte XX wieku – burzliwy okres od­chodzenia od systemu realnego socjalizmu w Polsce i innych krajach zrodziły również nowe problemy edukacyjne. Najważniejsze z nich generowane są m.in. przez: potencjał demograficzny i uwarunkowania ludnościowe, sta­nowiące wyzwanie dla gospodarki, polityki zatrudnienia, wyżywie­nia, systemu edukacji, służby zdrowia oraz innych aspektów polityki socjalnej i rodzinnej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!