PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU

person using laptop

Przeobrażenia systemu oświaty są ściśle związane ze zmianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi pod koniec dwudziestego wieku w naszym kraju, w Europie i świecie. W Euro­pie przełomu wieków trwa nieustanny proces integracji państw naro­dowych w obrębie Unii Europejskiej, a także podejmowane są próby poszerzenia tej organizacji o kraje zdające dopiero egzamin z demo­kracji i gospodarki rynkowej. Ponadto na naszym kontynencie za­chodzą procesy permanentnej modernizacji oraz budzenia się świa­domości lokalnej i regionalnej. Zmiany o charakterze ogólnoświato­wym dokonują się przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym, ale również politycznym i kulturowym. Być może najważniejszą z nich jest tworzenie się globalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym czynnikiem postępu nie jest produkcja, lecz wiedza i prze­pływ informacji.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!