PRZESUNIĘCIE CELÓW

woman pointing at paper

Przesunięcie celów w strukturze edukacyjnej wynika ze zmian w świecie wartości oraz z załamania się dotychczasowych norm i wzorów postępowania. W nowej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej zachodzi potrzeba kształtowania ludzi otwaitych, wolnych, twórczych, o innowacyjnym myśleniu i działaniu, umiejących współdziałać w różnych wspólnotach i zespołach oraz tolerancyjnych w postępowaniu, a jednocześnie krytycznych i odważnych w swych poglądach. Wychowanie człowieka jako główny cel szkoły postulowano już w dokumencie Główne kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce (1994).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!