PRZY ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI

man and woman sitting on chairs

Zatem przy zachowaniu ciągłości zadań reformy właściwych dla wszystkich poziomów ks2:tałcenia cechami wyróżniającymi liceum profilowane winny być wiedza ogólna i wysoki poziom umiejętności intelektualnych uczniów.Nieco inne zadania stoją przed szkołami zawodowymi. Postrze­gane jako szkoły „z wyboru”, mają przygotować uczniów do uzy­skania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia we współ­czesnym społeczeństwie. W szkole zawodowej uznaje się za równie ważne kształcenie zawodowe i kształcenie ogólne. Kształcenie za­wodowe oparte jest na realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodzie szerokoprofilowym na poziomie robotniczym (czeladni­czym). Ten profil kształcenia powinien być szczególnie silnie zwią­zany z rynkiem pracy i oczekiwaniami lokalnych pracodawców.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!