PRZYROST WIEDZY

boy in black hoodie sitting on chair

Uczniowie uzyskują stały przyrost wiedzy i umiejętności, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami.Programy przekładają się na praktykę szkolną w taki sposób, że uczniowie osiągają ustalone dla nich standardy wymagań. Są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wy­branej szkole lub podejmują pracę zawodową, realizując własne życiowe cele i aspiracje.W osiąganiu wysokiej jakości pracy winien pomagać szkole nadzór pedagogiczny, którego funkcje sprowadzają się do: (1) mierzenia jako­ści sizkół i placówek, polegającego na zorganizowanym i systematycz­nym analizowaniu oraz ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli; (2) wspomagania nauczycieli i dyrek­torów szkół w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy szkoły (O nadzorze pedagogicznym, 2000, cz. I, s. 17).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!