PSYCHOLOGICZNA PENETRACJA

man in black jacket wearing white face mask

Rozwiązywanie problemów epistemologicznych drogą penetracji psychologicz­nie rozumianego kontekstu odkrycia wskazuje, iż zakłada się tu — jak się już rzekło indywidualizm metodologiczny; dokładniej rzecz biorąc, jest on konsekwencją psychologizmu. Stanowisko to zakłada, że wszelkie zjawiska (w tym — prawidło­wości) charakteryzujące pewne „całości” o charakterze społecznym (społeczeństwo, grupy społeczne, itp.) dadzą się wyjaśnić (lub powinny być wyjaśniane) za pomocą prawidłowości odnoszących się do poszczególnych jednostek. W omawianym pzrypadku chodziłoby o indywidualistyczne ujęcie społecznej świadomości metodo­logicznej stanowiącej społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej, a także pewnych elementów potocznego doświadczenia społecznego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!