RAMY DLA OKREŚLENIA ODNIESIENIA

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Takie są ramy dla określenia praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego pozytywistycznej teorii poznania naukowego, określone na gruncie epistemologii historycznej: przez to, iż teoria ta wyznacza taką, a nie inną charak­terystykę wiedzy prawomocnej, funkcjontije ona jako wyraz społecznej świadomości metodologicznej, sterującej — w płaszczyźnie społeczno-subiektywnej – praktyką badawczą w przedteoretycznym okresie jej rozwoju. Owa społeczna świadomość metodologiczna, której efektem społeczho-subiek- tywnym ma być określony przebieg praktyki badawczej, gwarantujący, iż ta ostatnia dostarczy odpowiednich przesłanek prewidystycznych praktyce społecznej, jest oczywiście prezentowana przez tę teorię indywidualistycznie: jako zestaw norm po­znawczych i dyrektyw metodologicznych wywiedzionych z (domniemanych) praw psychiki ludzkiej i adresowanych do poszczególnych przedstawicieli wybranej jrrupy społeczno-zawodowej (uczonych).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!