REFORMUJĄC POLSKĄ OŚWIATĘ

man in black jacket wearing white face mask

Reformując polską oświatę, musimy więc brać pod uwagę róż­norodne czynniki, przede wszystkim potrzeby i kierunki zmian go­spodarki rynkowej, ale także edukację w krajach wysoko rozwinię­tych. Założenia strategii edukacji oraz warunki, którym Polska po­winna sprostać w zbliżeniu jej do struktur zachodnioeuropejskich, mają swoje uzasadnienie. Wynikają one z dwóch źródeł:dokonującego się w świecie przełomu cywilizacyjnego, który A. Toffler (1996) nazwał „trzecią falą”. Polega on na przechodzeniu od tzw. cywilizacji przemysłowej do informacyjnej, opierającej się na nowych rozwiązaniach w biologii, genetyce, materiałoznawstwie, elektronice, nowych technologiach przetwarzania i przesyłania in­formacji, które prowadzą do radykalnych zmian w sposobie pracy człowieka, jej pojmowania, wartościowania, oceniania i organizacji.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!