REFORMUJĄC POLSKI SYSTEM

women's blue dress shirt

Reformując polski system oświatowy, warto pamiętać, że eduka­cja jest dziedziną realizacji wartości autotelicznych, utylitarnych oraz instrumentalnych. Powinna pomóc poznawać siebie i świat, kierować sobą i światem, a także stawać się procesem umożliwiającym wielo­stronne i twórcze uczestnictwo w życiu. Jest ona narzędziem rozwoju jednostki i społeczeństwa, ponieważ zorientowana humanistycznie, pojmowana jest jako proces kształtowania jednostki, zapewniający jedność postaw, przekonań i wiedzy, czyli rozwijający jej kompeten­cje intelektualne, moralne i uczuciowe, a także wyobraźnię i postawy twórcze.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!