REPREZENTOWANE STANOWISKO

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Zwróćmy uwagę na często towarzyszący takim ahistorycznym rozpoznaniom obszaru, ujętego przez nas jako świadomość społeczna (zjawiska jej rozwoju czy własności poszczególnych, społeczno-historycznych jej stanów), styl argumentacji empirycznej. Mianowicie, reprezentanci tego stanowiska z reguły powołują się na dane empiryczne z badań, obiektywnie dotyczących świadomości społecznej różnych kultur, funkcjonujących w różnych okresach historycznych, które to dane wskazują na istnienie w ich obrębie wspólnych lub analogicznych elementów treściowych lub formalnych; stanowi to dla nich empiryczną ewidencję dla tezy o „naturalnym”, niezależnym od historycznie zmiennych okoliczności społeczno-kulturowych, chara­kterze owych elementów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!