REZULTAT UZALEŻNIENIA

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Rezultatem uzależnienia doświadczenia fizycznego od doświadczenia logiczno-matematycznego zawsze mu towarzyszącego jest m. in. to, że utworzone w jego ramach pojęcia nie są prostą generalizacją wyabstrahowanych danych spostrzeżeniowych, lecz zawierają element konstrukcji czy idealizacji, stanowiący często korekturę danych spostrzeże­niowych.Tak więc treści doświadczenia fizycznego i logiczno-matematycznego pod pew­nym tylko względem odpowiadają uogólnieniom indukcyjnym w sensie Milla. Fakty empiryczne — w tym ujęciu — mają charakter zależności ogólnych, wyrażal- nych w’ postaci niefenomenalistycznych twierdzeń generalnych (ściśle ogólnych), nie zaś w postaci zdań atomicznych czy molekularnych, jak zakłada to koncepcja Millowska. Wiedza naukowa nie jest — jak w ujęciu Milla — zespołem uogólnień indukcyjnych porządkowanych w systemy dedukcyjne, aksjomatami (i regułami inferencyjnymi) których są prawa „ostateczne”, najbardziej ogólne, a przy tym najbardziej wiarogodne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!