ROLA ZASAD

woman in blue tank top standing beside white wall

Rola owych zasad zdaje się ograniczać do „porządkowania”, dedukcyjnego systematyzowania możliwie licznej klasy uogólnień, a poprzez nie — do przeorganizowywania zawartych w nich treści doświadczalnych. Gdy pominąć umysłową strukturę logiczno-matematyczną uczo­nego formułującego daną teorię empiryczną, strukturę stanowiącą z założenia fak­tyczne odniesienie przedmiotowe danej teorii, jej zasady teoretyczne okaztją się instrumentalistycznym „czystym rachunkiem” względem tej dziedziny zjawisk fizycznych, która jest przedmiotem „strukturacji” danej teorii (tj. fakty z zakresu której to dziedziny organizuje ona czy porządkuje). W jednym tylko wypadku odnotować można wyjątek od tej reguły. Stanowią go teorie biologiczne, przedmio­tem których jest jednostkowy podmiot poznający: w tym wypadku wspomniany wyżej dwoisty charakter odniesienia przedmiotowego twierdzeń teoretycznych za­nika, odniesienie przedmiotowe uzyskuje ontologiczną jednorodność.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!