RÓWNOWAŻENIE FORMUŁ

selective focal photo of crayons in yellow box

To, iż prawa równoważenia są formułami ncmologicznymi, denotującymi prawidłowości ramowe, nie zmienia w niczym scharakteryzowanej powyżej sytuacji. Moment ten wskazuje tylko tyle, że prawa te umożliwiają uwzględnienie dość sze­rokiego zestawu danych z historii nauki, ustalonych niezależnie, np. metodą histo- ryczno-krytycznej analizy, następnie opracowanych pojęciowo w terminach histo­rycznie zmiennych okoliczności społeczno-kulturowych, podporządkowanych psychobiologicznemu czynnikowi równoważenia (podporządkowanych w tym sensie, iż mogą one co najwyżej przyspieszać „naturalną” ewolucję struktur wiedzy nauko­wej, nie wpływając na jej charakter, m. in. na kolejność stadiów rozwojowych).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!