ROZWÓJ WIEDZY

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Dodajmy jeszcze, że rozwój wiedzy charakteryzuje się: (1) progresywnym ukie­runkowaniem ku rosnącej efektywności praktycznej, co w płaszczyźnie społeczno- -subiektywnej może wyrażać się przekonaniem o ukierunkowaniu wiedzy na wzrasta­jącą ogólność i adekwatność względem rzeczywistości; (2) etapowością i określoną kolejnością etapów historycznego rozwoju (własność ta jest zdeterminowana kolej­nymi zmianami warunków społeczno-obiektywnych całokształtu praktyki społecznej); (3) wielokierunkowością, a dokładniej – możliwością istnienia na danym etapie rozwoju kilku równoległych wariantów praktyki badawczej, generujących niezależ­nie od siebie pewne systemy wiedzy; warianty te stanowią różne odpowiedzi na te same, określone co do typu, zapotrzebowania obiektywne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!