SKŁAD KSZTAŁCENIA PROFILOWANEGO

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Natomiast uczniom nie- kierującym się na studia ma umożliwić nabycie wiedzy ogólnozawo- dowej i uzyskanie konkretnych kwalifikacji zawodowych (kursy kwalifikacyjne), co łączy się z potrzebą utworzenia profili prozawo- dowych, których charakter wynika z potrzeb określonych dziedzin gospodarki. W projekcie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego (Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne, 2000, s. 15), planuje się utworzenie pięciu profili określonych celami kształcenia ora2 dzie­dzinami gospodarki: akademicki, techniczno-technologiczny, rolniczo- środowiskowy, społeczno-usługowy, kulturalno-artystyczny. W skład kształcenia profilowanego wchodzą dwa różne typy zajęć edukacyj­nych: przygotowanie kierunkowe i oferta dodatkowa.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!