SPROSTANIE WYZWANIOM

woman carrying white and green textbook

Edukacja, która ma sprostać wyzwaniom stawianym przez pro­cesy integracyjne zachodzące w Europie i świecie, może być rozu­miana i realizowana dwojako. Pierwszy sposób jej pojmowania moż­na nazwać instrumentalno-technicznym, wyznaczonym powierzchniowym rozumieniem przemian dokonujących się w kategoriach ekonomicznych i organizacyjnych odnoszących się do najbliższej przyszłości. Owocuje to dla edukacji rozstrzygnięciami nie tyle w strategii edukacyjnej, co w obszarze wyizolowanych działań incy­dentalnych, dotyczących np. korekty w programach nauczania histo­rii, geografii czy realizacji europejskiego paszportu edukacyjnego. Drugi poziom rozumienia europejskiego wymiaru edukacji uwzględ­nia globalny wymiar tego zjawiska, ujmując efekty tego procesu w kategoriach nowej jakościowo sytuacji poznawczej i egzystencjal­nej współczesnego człowieka.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!