STRUKTURYZACJA ZAJĘĆ

MacBook Pro near white open book

Strukturyzacja zajęć przez nauczyciela, umożliwiająca uświa­domienie sobie, w jakim momencie procesu nauczania znajdujemy się w danej chwili;efektywne wykorzystanie czasu trwania lekcji: na zajęciach panuje spokój, nie ma pośpiechu i paniki, a przez to zajęcia nie są nudne, uczniowie skoncentrowani są na nauce;Rozwiązywanie problemów natury organizacyjnej: problemy rozwiązywane są konkretnie, zadowalająco dla wszystkich uczestni­ków, w sposób niezakłócający ogólnego porządku, bez większych stresów; funkcjonowanie elementów organizacyjnych szkoły odczu­wane jest jako stymulujące; Funkcja dyrektora szkoły jako osoby w znacznym stopniu de­cydującej o ocenie jej jakości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!