SUGESTYWNA AKCEPTACJA

person holding white ipad on white table

Jest ona dla niego „mitem”, którego „wskutek zbyt sugestywnej akceptacji zbiorowej nie poddano dokładnej weryfikacji”. Mi­tem niezgodnym zarówno z danymi psychologicznymi (chodzi tu głównie o wyniki badań szkoły Piagetowskiej), jak i z faktami z zakresu historii nauki ujawniającymi paradoks sytuacji, w której postęp wiedzy naukowej wywodzącej się rzekomo z wra­żeń zmysłowych polega na wzrastającym uwalnianiu się i oddalaniu od nich.Podobnie nieuzasadnione empirycznie jest, zdaniem Piageta, stanowisko aprio- rystyczne, utrzymujące, iż istnieje wiedza prawomocna niezależna od aktywności jednostkowego podmiotu poznającego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!