SWOISTY AHISTORYZM

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Czyż nie od ewolucjo­nistów pozytywistycznych pochodzi głoszona przez niego idea, według której pytanie o  prawdziwość wiedzy naukowej jest pytaniem metafizycznym, nienaukowym,o  ile nie jest ono rozumiane „naturalistycznie” — jako pytanie o zakres i poziom możliwości adaptacyjnych ludzkiego organizmu do środowiska? Wydaje się, iż odpowiedzi narzucają się tu same.Z indywidualistycznym naturalizmem ontologicznym wiąże się zawsze swoisty ahistoryzm w pojmowaniu rozwoju społecznego w ogólności, jeśli badania prowadzone v/ ramach owej orientacji rozwoju tego dotyczą (tak jak to jest w przypadku pozy­tywistycznego ewolucjonizmu społecznego), w konsekwencji zaś w pojmowaniu, jak w przypadku psychologii Piageta, determinant indywidualnego rozwoju psy­chiki (inteligencji).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!