SZCZEGÓLNIE WIDOCZNE

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

Jest to szczególnie widoczne w przy­padku epistemologii genetycznej – przy wyjaśnianiu pewnych własności poszcze­gólnych teorii naukowych czy relacji zachodzących między historycznie kolejnymi systjmami wiedzy (formalnej, empirycznej). Co prawda, pewne własności formalne historycznie kolejnych teorii, w rodzaju np. wzrastającej abstrakcyjności, pokrywają się z własnościami globalnymi kolejnych struktur WN (wiedzy naukowej), które – z założenia – stanowią kolejne stany funkcjonalnej struktury kierunkowo zorga­nizowanej ze względu na osiąganie maximum stałości równowagi wewnętrznej. Jednakże tego rodzaju zbieżności należy dopóty uważać za czysto przypadkowe, dopóki nie przedstawi się zespołu uzasadnionych empirycznie, hipotetycznych „reguł interpretacji” (tj. reguł korespondencji pojętych jako zdania syntetyczne) – nieuchwytnych fenomenalistycznie własności struktur umysłowych w terminach dających się tak uchwycić cech teorii naukowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!