SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

women's blue dress shirt

Trwają studia nad nowymi rozwiązaniami strukturalnymi, programowymi i metodycznymi, które powinny dać podstawę do stworzenia szkoły na miarę wyzwań współczesności i przyszłości. Reformowanie szkolnictwa wymaga nowego podejścia do eduka­cji, uwzględniającego wiele istotnych czynników, jakie wynikają z aspi­rowania Polski do organizacji europejskich, zakładających otwartość na wyznaczające oblicze współczesnego świata trendy kulturowe. Odpowiedzią na te wyzwania musi być reformowanie systemu kształcenia i wychowania w duchu propozycji personalistycznych o    orientacji humanistycznej. Na poziomie praktycznym celem prze­mian edukacyjnych ma być przygotowanie młodych ludzi do życia w warunkach demokracji i pełnienia różnych funkcji i ról społecz­nych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!