TYP REZULTATÓW POZNAWCZYCH

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Dokładniej mówiąc, typ rezultatów poznaw­czych generowanych przez społeczną praktykę badawczą, społeczno-subiektywny kontekst której wyraża w szczególności klasycznie pozytywistyczna (Millowska) teoria poznania naukowego, nie stanowi już adekwatnych przesłanek subieklywno- -racjonalnych odpowiednich dziedzin praktyki społecznej, przebiegającej w zmie­nionych warunkach społeczno-obiektywnych. Jak wiadomo, efektem społecznej praktyki badawczej w okresie przedteoretycznym są zwerbalizowane, odpowiednio skodyfikowane i usystematyzowane dedukcyjnie treści doświadczenia społecznego.Nauka w okresie przełomu teoretycznego musi zatem dostarczać przesłanek dla po­zanaukowych typów praktyki społecznej, które wykraczają swą treścią poza treść zastanego doświadczenia społecznego, stanowiąc zarazem swoistą kontynuację tego ostatniego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!