UMOCNIENIE PRZEKONAŃ

three men laughing while looking in the laptop inside room

Wyzwania te umacniają przekonanie, że edukacja powinna przygo­tować ludzi zarówno do korzystania z cywilizacji, jak i do twórczego uczestnictwa w procesie jej dalszego rozwoju oraz musi być jego czynnikiem sprawczym.Kluczowymi celami edukacji w okresie transformacji są: przy­gotowanie do życia społecznego i samorealizacji jednostki, pozna- /wania świata, sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym; kształcenie umiejętności uczestnictwa w kulturze, osiągane przez edukację humani­styczną, obywatelską, ekologiczną. Istotne są też: kształtowanie umie­jętności konstruowania planów i programów edukacyjnych i życio­wych oraz kierowania własnym rozwojem, wspomaganie jednostki w wyrabianiu charakteru, własnego i całościowego poglądu na świat przez konfrontację teorii, praktyki i osobistego doświadczenia).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!