UTRWALENIE ZJAWISK

empty chairs in theater

. Z jednej strony nie słabną jednostronne inicjatywy, społeczności lokalne wzbogacają się o nowe doświadczenia w zakre­sie współudziału w zarządzaniu oświatą, kształtuje się społeczna świadomość nowych potrzeb edukacyjnych oraz obywatelskich praw i możliwości współtworzenia modelu edukacji. Z drugiej strony nadal brakuje jednoznacznej filozofii reformy edukacji oraz strategii ukazującej warunki i narzędzia jej realizacji. Utrwaliły się nieko­rzystne zjawiska spowodowane m.in. niedoinwestowaniem oświaty. Dopuszcza się tworzenie nadmiernie licznych klas (do 35 uczniów w szkołach podstawowych, a nawet powyżej 40 w szkołach śred­nich), częstym rozwiązaniem organizacyjnym stają się klasy łączone, nie reaktywuje się zajęć pozalekcyjnych, słabo rozwinięte są formy opieki nad dziećmi, obserwuje się ogromny regres w zakresie socjal­nych funkcji szkoły.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!