UWZGLĘDNIENIE WRODZONYCH STRUKTUR

woman in blue tank top standing beside white wall

Uwzględnienie przez Piageta wrodzonych struktur odruchowych, które mają być niezbywalnym źródłem struktur logiczno-matematycznych, m. in. wiedzy nauko­wej, mogłoby uchodzić za przechylenie szali w kierunku rozwiązań apriorystycznych. Nawiasem można dodać, że tak interpretuje się — jako apriorystyczne w charakterze — inne rozwiązanie problemu genezy nie tyle wiedzy w ogóle czy wiedzy nau­kowej, ile stosowanej w aktach komunikacji wiedzy o języku (kompetencji lingwi­stycznej), jakie współcześnie zaproponował N. Chomsky, przyjmując hipotezę wrodzoności „uniwersaliów językowych”, mającą wyjaśniać własności transforma- cyjno-generatywne kompetencji językowej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!