UWZGLĘDNIENIE ZAŁOŻEŃ

person using MacBook Pro

Uwzględnianie tych założeń i zapewnienie niezbędnych środków do ich realizacji powinno doprowadzić do zbudowania szkoły, w której szanse edukacyjne dzieci będą bardziej wyrównane, wzro­śnie wpływ na dzieci i młodzież oświatowych instytucji pozaszkol­nych, rozbudowie poddane zostaną formy kształcenia na odległość, złagodzony będzie podział na formy szkolne i pozaszkolne, młodzie­żowe i dla dorosłych, a edukację zacznie się traktować jako formę inwestycji i źródło najpełniejszego własnego rozwoju.Nowe związki szkoły z życiem i oświatą równoległą, wielość zadań edukacji oraz zmiany jakościowe i ilościowe stanowią o    szczególnej złożoności działania w kierunku kształtowania w praktyce modelu szkoły przyszłości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!