W DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI

boy in black hoodie sitting on chair

W dzisiejszej rzeczywistości polskiej szkoły zbudowanie komplek­sowego systemu oceniania jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga ogromnego zaangażowania i nakładu pracy nauczycieli. Nowe po­dejście do oceniania ma z założenia istotnie obniżyć poziom dysfunkcjonalności systemu szkolnego poprzez ograniczenie (lub wy­eliminowanie na poziomie szkoły podstawowej) zjawiska drugo- rocztiości. Realizacja tak daleko idącej zmiany wymaga pełnego rozumienia jej idei przez dyrektorów szkół i rady pedagogiczne. Wiąże się to również z przedstawieniem uczniom szerokiego wachlarza sposobów oceniania, uwzględniającego obok tradycyjnych klasówek i odpowiedzi ustnych bogate zestawy testów, samodziel­nych ćwiczeń, referatów, krzyżówek, konkursów klasowych itp.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!