W PŁASZCZYŹNIE ŚWIADOMOŚCI

woman in black coat sitting on chair

W płaszczyźnie świadomości poszcze­gólnych uczonych czy na poziomie zwerbalizowanej i skodyfikowanej wiedzy nauko­wej (składniki której traktowane są jako indywidualne wytwory badaczy), normy poznawcze. W świetle praw równoważenia, zastosowanych do historycznego roz­woju społecznej praktyki badawczej i tworzącej jej społeczno-subiektywny kontekst świadomości metodologicznej, poszczególne, historyczne stany owej świadomości charakteryzowane są z uwagi na inwariant psychobiologiczny, jakim jest utrzymy­wanie osiągniętej w ontogenezie pełnej odwracalności operacyjnej; inwariantowi temu w płaszczyźnie zwerbalizowanej i naukowo opracowanej wiedzy odpowiadać mają stale te same niezmienniki logiczne, w rodzaju niesprzeczności czy spójności logicznej systemów twierdzeń.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!